Zadzwoń: 518 15 54 54
Zespół terapeutyczny
GRZEGORZ MAŁAJ
Lekarz, specjalista psychiatra II stopnia, specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia. (Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci od 12 r. ż.)
EMILIA WALĘCIUK-WARCHOCKA
Psychoterapeuta, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w modelu zintegrowanym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta Otwartego Dialogu, trener Asystentów Zdrowienia, specjalista piel. psychiatrycznego (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż.)
KATARZYNA KUZIOŁA
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (Przyjmuje osoby dorosłe i młodzież od 15 r. ż.)
EDYTA MATEJEK
Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, trener terapii ręki I i II stopnia, certyfikowany trener umiejętności społecznych. (Przyjmuje dzieci i młodzież od 3 do 18 r. ż. oraz osoby dorosłe)
EWELINA DŻAMAN
Psycholog, certyfikowany doradca zawodowy. Ukończyła etap wstępny kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada doświadczenie w pracy środowiskowej. (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż.)
MONIKA NICEK
Psycholog, trener. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż.)
EWA SOSNOWSKA-BIELICZ
Psycholog, pedagog, dr nauk społecznych. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (Przyjmuje dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz pary i małżeństwa)
LUIZA GŁAŻEWSKA
Psycholog, trener personalny. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz liczne kursy obejmujące tematykę diagnostyki i terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjno-lękowych oraz pomocy psychologicznej po wydarzeniach traumatycznych. (Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe)
MAŁGORZATA TOMPOLSKA-MICHOTA
Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta środowiskowy. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji i czynności, rodzinami osób uzależnionych, osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, mających trudności w relacjach.
EWELINA CHOŁOST
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta środowiskowy. Pracuje z młodzieżą od 15 r.ż i dorosłymi, uzależnionymi od substancji (alkohol, narkotyki, leki) i czynności (hazard, zakupy, komputer, seks), z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, zaburzeń nastroju, nasilonego stresu, niskiej samooceny. Pracuje także z rodzinami osób uzależnionych.
RAFAŁ BORKOWSKI
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego szkolenia (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Szanowni Państwo,


Osoby, które są zainteresowane wsparciem terapeutycznym, poradą psychologiczną oraz sesjami psychoterapeutycznymi i coachingowymi informujemy, iż oferujemy porady oraz sesje także w formie ONLINE (wykonywane za pośrednictwem programu Skype) prowadzone przez naszych wykwalifikowanych terapeutów.

Aby uzyskać więcej informacji oraz umówić się na wizytę telefoniczną lub poradę/sesję ONLINE prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją pod numerem: 518 15 54 54. Zapraszamy także do rejestracji internetowej na www.centrumzdrowia-swidnik.pl i lekarzebezkolejki.pl

Oferujemy także porady lekarza psychiatry ONLINE, realizowane za pośrednictwem połączenia telefonicznego, aplikacji Skype lub Signal.