Zadzwoń: 518 15 54 54
Zespół terapeutyczny
GRZEGORZ MAŁAJ
Lekarz, specjalista psychiatra II stopnia, specjalista terapii środowiskowej, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia. (Przyjmuje osoby dorosłe i dzieci od 12 r. ż.)
EMILIA WALĘCIUK-WARCHOCKA
Psychoterapeuta, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w modelu zintegrowanym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta Otwartego Dialogu, trener Asystentów Zdrowienia, specjalista piel. psychiatrycznego (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż.)
KATARZYNA KUZIOŁA
Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP (Przyjmuje osoby dorosłe i młodzież od 15 r. ż.)
EDYTA MATEJEK
Psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, trener terapii ręki I i II stopnia, certyfikowany trener umiejętności społecznych. (Przyjmuje dzieci i młodzież od 3 do 18 r. ż. oraz osoby dorosłe)
MONIKA NICEK
Psycholog, trener. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż.)
EWA SOSNOWSKA-BIELICZ
Psycholog, pedagog, dr nauk społecznych. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo - behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (Przyjmuje dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz pary i małżeństwa)
LUIZA GŁAŻEWSKA
Psycholog, trener personalny. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie o specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz liczne kursy obejmujące tematykę diagnostyki i terapii zaburzeń odżywiania, zaburzeń depresyjno-lękowych oraz pomocy psychologicznej po wydarzeniach traumatycznych. (Przyjmuje młodzież oraz osoby dorosłe)
DOMINIKA KŁĘBUKOWSKA-WĄCHOCKA
Psycholog, pedagog,w trakcie całościowego szkolenia w nurcie zintegrowanym atestowanym przez PTP. Ukończyła kwalifikacyjne szkolenia psychoterapeutyczne w nurcie systemowym, organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid . Muzykoterapeuta - studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i ich rodzicami, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w każdym wieku. Przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych.
BARBARA LIPA
Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła 4 letni kurs w zakresie psychoterapii klinicznej prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. (Przyjmuje osoby dorosłe od 18 r. ż. )
EMIL DUDZIAK
Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikacji, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Zajmuje się indywidualną psychoterapią osób dorosłych, poradnictwem psychologicznym i interwencją kryzysową. Udziela pomocy w przechodzeniu kryzysów życiowych i rozwojowych. Posiada doświadczenie w pracy z lękiem, żałobą, traumą, myślami samobójczymi, depresją i przemocą. (Przyjmuję osoby dorosłe od 18r.ż.)
JUDYTA JABŁOŃSKA-BRZOZOWSKA
Dr n. med. Psycholog, Psychoterapeutka Psychodynamiczna. Pracuje głównie z z osobami dorosłymi. Ukończyła 4-letni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej im. Jerzego Aleksandrowicza, UJ w Krakowie.

Szanowni Państwo,


Osoby, które są zainteresowane wsparciem terapeutycznym, poradą psychologiczną oraz sesjami psychoterapeutycznymi i coachingowymi informujemy, iż oferujemy porady oraz sesje także w formie ONLINE (wykonywane za pośrednictwem programu Skype) prowadzone przez naszych wykwalifikowanych terapeutów.

Aby uzyskać więcej informacji oraz umówić się na wizytę telefoniczną lub poradę/sesję ONLINE prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją pod numerem: 518 15 54 54. Zapraszamy także do rejestracji internetowej na www.centrumzdrowia-swidnik.pl i lekarzebezkolejki.pl

Oferujemy także porady lekarza psychiatry ONLINE, realizowane za pośrednictwem połączenia telefonicznego, aplikacji Skype lub Signal.