Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna dzieci odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

 • Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie dziecka z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.
 • Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko trudności ustala się cel i plan terapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.
 • Terapia może być szczególnie pomocna w sytuacjach:
 • kiedy dziecko znajduje się w trudnych okolicznościach życiowych, dotyka go poważna zmiana jak np. rozwód rodziców, choroba lub śmierć członka rodziny,
 • o pomoc możemy zwrócić się w wielu innych sytuacjach, które stanowią dla dziecka zbyt duży, emocjonalny ciężar – może być to na przykład przeprowadzka i zmiana otoczenia albo narodziny rodzeństwa,
 • kiedy dziecko żyje w sytuacji przewlekłego stresu lub doświadczyło traumy czy zaniedbania,
 • kiedy występują niepokojące opiekunów objawy jak np. agresja, apatia, zaburzenia snu lub odżywiania,
 • kiedy dziecko nie rozwija się adekwatnie do wieku lub kiedy występują u niego różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania,
 • kiedy u dziecka występuje nieśmiałość, która utrudnia dziecku swobodne funkcjonowanie w grupie szkolnej,
 • kiedy u dziecka pojawia się nadmierna lękliwość,
 • kiedy pojawiają się problemy szkolne i wychowawcze lub trudności w relacjach i kontaktach z rodzicami lub rówieśnikami,
 • kiedy pojawiają się problemy w radzeniu sobie z emocjami,
 • problemy z akceptacją siebie, niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć.

Specjaliści:

mgr Edyta Matejek

dr Ewa Sosnowska-Bielicz

mgr Dominika Kłębukowska-Wąchocka