Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia psychodynamiczna jest jednym z kilku podejść psychoterapeutycznych. Toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź między pacjentem a terapeutą. Skupia się na tym, jakie zjawiska (przeżycia) zachodzą w relacji między nimi.

Podejście zakłada, że na życie człowieka mają wpływ:

– nieświadome mechanizmy wewnętrzne

– nierozwiązane konflikty wewnętrzne

– ukryte potrzeby

Psychoterapia jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (nerwic, zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych). Metoda może zapewniać trwałą zmianę funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.

Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia, nie doradza. Nie narzuca tematów, które trzeba poruszyć. Pacjent jest zachęcany do tego, aby ugłaśniać myśli, które przychodzą mu do głowy – nie cenzurując ich.

Praca polega na: 

• znalezieniu nowych sposobów radzenia sobie z otaczającym światem oraz z rzeczywistością wewnętrzną pacjenta,

• wypracowaniu nowych definicji samego siebie, czasami w efekcie pracy pojawiają się jeszcze inne nowe rozwiązania – są to jedne z wielu nie zakładanych w celów terapii.

Sesja psychoterapeutyczna trwa zwyczajowo 50 minut. W tygodniu odbywa się minimum jedna sesja, w stałym terminie, zawsze z tym samym specjalistą. Czas trwania terapii jest sprawą bardzo indywidualną – najczęściej zależy od trudności pacjenta i jego motywacji do zmiany – w przybliżeniu można określić przedział czasowy od 6 miesięcy nawet do kilku lat.

Zadaniem pacjenta jest mówienie wszystkiego, co przychodzi mu do głowy oraz dotrzymywania umowy z terapeutą, która dotyczy: płatności, czasu trwania, nieobecności, współpracy i wszelkich innych zasad ustalanych podczas pierwszych kilku konsultacji. Pacjenci nie otrzymują zadań domowych.

Na pierwszych konsultacjach terapeuta ustala z pacjentem cele terapii i zasady współpracy. Cele terapeutyczne mogą ulegać zmianom w trakcie trwania psychoterapii. Prowadzenie psychoterapii wymaga od specjalisty ukończenia odpowiednich kursów oraz  ciągłego rozwoju kompetencji pod superwizją.

Psychoterapia prowadzona w nurcie integratywnym, to wykorzystanie w terapii pacjenta dobranych technik pracy z różnych szkół terapeutycznych.

W terapii integratywnej dobiera się podejście i technikę pracy w zależności od tego, z jakim problemem przychodzi i daje możliwość pracy z niemal każdą trudnością pacjenta.

Innym razem Kwestie te mogą wynikać zarówno z zawieranego z pacjentem kontraktu, celu terapii czy obserwowanych przez terapeutę aktualnych potrzeb osoby korzystającej z terapii.

W procesie intergratywnym wykorzystywane jest połączenie podejść z nurtu psychoterapii:

• psychodynamicznej, gdzie terapeuta zachęca pacjenta do wypowiadania wszystkich pojawiających myśli, wspierając możliwość doświadczania ich i towarzyszących im przemyśleń i emocji.

• poznawczo-behawioralnej, która jest ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy

• humanistyczno-egzystencjalnej, skupionej na człowieku w kategoriach holistycznych. czyli na jego uczucia, doświadczenia i postrzeganie siebie

• systemowej, która skupia się na trudnościach pojawiających się w rodzinach, ale także małżeństwach i parach

Celem terapii jest skuteczna pomoc klientowi w rozwiązaniu problemu, z którym przychodzi, by po zakończeniu procesu czuł zadowolenie z osiągnięcia wyznaczonego celu.

Terapia w nurcie integracyjnym polega na identyfikacji tego co negatywnie wpływa na emocje i przeżycia pacjenta. Dzięki pracy z terapeutą pacjent wzmacnia swoją pewność siebie, uczy się nowych zachowań i reakcji na pojawiające się problemy i trudności.

Sesja psychoterapeutyczna najczęściej odbywa się raz w tygodniu i trwa między 50 minut. Natomiast czas trwania całego procesu pracy w psychoterapii jest sprawą indywidualną, zależy zarówno od trudności pacjenta, jak też od wybranej metody leczenia. W omawianym podejściu terapia w zależności od potrzeb i ustaleń może być krótkoterminowa (od 3 miesięcy do roku), lub długoterminowa (nawet kilkuletnia).

W trakcie 2-4 pierwszych spotkań terapeuta ustala z pacjentem cele terapii oraz zasady współpracy nazywane kontraktem terapeutycznym. Cele terapii, jak w każdym nurcie terapeutycznym tak i tu, mogą ulegać zmianie w trakcie jej trwania.

Podstawą w owocnej terapii jest dobry kontakt z terapeutą, wzajemny szacunek i zaufanie.

Centrum Zdrowia Świdnik Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Specjaliści:

dr Ewa Sosnowska-Bielicz

mgr Katarzyna Kuzioła

mgr Emilia Walęciuk-Warchocka

mgr Monika Nicek

mgr Luiza Głażewska

mgr Barbara Lipa