Porady lekarskie psychiatryczne

Zaburzenia w zdrowiu psychicznym dotyczą w ciągu życia nawet co 4-tej osoby dorosłej, 1 na 10 osób wśród nas może cierpieć na depresję. Psychiatria jest jedną z 5 podstawowych dziedzin medycyny a lekarz psychiatra jest lekarzem pierwszego kontaktu. Centrum oferuje specjalistyczną pomoc lekarską w zakresie zdrowia psychicznego. Ofertę pomocy kierujemy do osób dorosłych i młodzieży, szczególną opieką obejmujemy seniorów. Oferujemy najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze. Porad udzielamy w siedzibie Centrum oraz ONLINE.

Porady psychiatryczne realizowane są za pośrednictwem Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej. Dla zwiększenia komfortu pacjentów porad udzielamy na miejscu, w Centrum w Świdniku.

Specjaliści:

Grzegorz Małaj, lekarz specjalista psychiatra (osoby dorosłe i dzieci od 12 r. ż.)